Thánh chỉ là điều răn của Thiên Chúa

SHARE:

Thánh chỉ là điều răn của Thiên Chúa

Thánh chỉ là điều răn của Thiên Chúa 

Hôm nay, Chúa nhật XXII thường niên, Giáo hội cho chúng ta nghe những đoạn Kinh Thánh liên quan đến việc giữ các điều răn của Thiên Chúa. Trong bài đọc thứ nhất, Sách đệ nhị luật ghi lại việc Tiên tri Môsê nói với dân Israel: 
"Giờ đây, hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em. Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, mà tôi truyền cho anh em. Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói: “Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh!” Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người? Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em?" (Đnl 4,1-2.6-8) 

Đọc bài đọc 1, tôi chợt nhớ đến thời còn là học sinh, khi học môn lịch sử, người xưa cũng hay dùng từ "thánh chỉ". Thánh chỉ là lời của vua ban xuống cho toàn dân hay cho một ai đó trong đất nước của ngài. Người đưa hay truyền thánh chỉ thường là một vị quan cận thần của vua. Khi vị quan truyền thánh chỉ, thì người nhận phải quỳ xuống để tiếp thánh chỉ, rồi vị quan đó cắt nghĩa ý của vua muốn truyền bảo điều gì. Tiên tri Môsê nói với cộng đồng Dân Chúa: "Giờ đây, hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành." Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. 

Ông Môsê được Thiên Chúa tuyển chọn để dẫn dắt con cháu của các tổ phụ Abraham, Isaác, Giacóp ra khỏi ách nô lệ của vua Pharao và của người Ai Cập. Ông là tôi trung của Thiên Chúa, ông đón nhận những thánh chỉ từ nơi Thiên Chúa là Vua cả trời đất và truyền lại cho con cái Israel, ông không chỉ đọc những lời trong thánh chỉ cho Dân Chúa nghe, mà còn dạy dỗ, cắt nghĩa cho họ hiểu biết, để họ có thể đem ra thực hành trong đời sống. Tiên tri Môsê còn căn dặn dân: "Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, mà tôi truyền cho anh em." (Đnl 4,2) 

Cũng như ông Môsê ngày xưa, ngày nay, sau khi linh mục công bố Lời Chúa (Thánh Chỉ) trong Thánh lễ, các ngài cũng cắt nghĩa, giảng giải cặn kẽ cho giáo dân hiểu biết để đem ra thực hành trong đời sống. Có Lời Chúa ở trong tâm trí, người ta sẽ sống và ứng xử ôn hòa, khôn ngoan, và được người người coi là thông minh. Thật vậy, "Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi." (Tv 119,105) 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Mác-cô ghi lại việc Chúa Giêsu khiển trách lối sống của những người Pha-ri-sêu và các kinh sư: Khi ấy, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. “Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7,1-8a.14-15.21-23) 

Trong Cựu ước, bộ luật có 613 khoản, những khoản luật đó là những điều khoản thành văn được ghi trong sách Torah (cũng được gọi là luật Môsê), còn áp dụng trong thực hành người ta còn thêm vào những lời cắt nghĩa mà người thời đó gọi là truyền thống. Chúa Giêsu nói cho những người Pha-ri-sêu và các kinh sư biết họ đã làm và sống sai trái như thế nào! Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” Người còn nói: “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử! Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là co-ban nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa’ rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa !” 

Mười điều răn mà Thiên Chúa ban cho dân của Người như là "kim chỉ nam" để dẫn đường, chỉ lối, hầu giúp con người sống hài hòa với thiên nhiên; biết kính thờ Thiên Chúa và yêu mến tha nhân. Có Lời Chúa trong tâm hồn, người ta sẽ tránh được lối sống kiêu ngạo, giả hình, ăn nói thô tục, đàn áp, ức hiếp kẻ cô thân cô thế… . 

Lạy Chúa Giêsu! Lời Chúa là Lời hằng sống. Xin Chúa ban Lời của Chúa cho chúng con, để nhờ Lời Chúa chúng con sống trong yêu thương, ôn hòa và ứng xử khôn ngoan với anh chị em. Xin Chúa thánh hóa và mở lòng trí cho chúng con, để chúng con thấm nhuần Lời Chúa mà đem ra thực hành trong đời sống, hầu xứng đáng làm con cái trong đại gia đình của Chúa. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus - Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1508,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,53,Chuyên đề,180,Cộng Đoàn,704,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,32,Giáo dục,128,Giáo Hội Hoàn vũ,695,Giáo Hội Việt Nam,327,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,965,Hội Thánh,283,Kiến Thức,64,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1019,Mùa Thường Niên,2274,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,416,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,176,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4149,Suy niệm,1089,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,657,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,115,Sưu Tầm,139,Tài liệu,483,Tập San Lên Đường,556,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,890,Thời Sự,454,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,20,Văn Hóa Nghệ Thuật,1895,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1478,Video Nhạc - Phim,522,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Thánh chỉ là điều răn của Thiên Chúa
Thánh chỉ là điều răn của Thiên Chúa
Thánh chỉ là điều răn của Thiên Chúa
https://1.bp.blogspot.com/-xhPXX2SWEHc/YSn_kwpN59I/AAAAAAAAXQM/8WsW5K3nVdA0LxMQ1JL5CSwDy9weGPREgCLcBGAsYHQ/w910-h512/CN-XXII-TN-2-1024x575.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-xhPXX2SWEHc/YSn_kwpN59I/AAAAAAAAXQM/8WsW5K3nVdA0LxMQ1JL5CSwDy9weGPREgCLcBGAsYHQ/s72-w910-c-h512/CN-XXII-TN-2-1024x575.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/08/thanh-chi-la-ieu-ran-cua-thien-chua.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/08/thanh-chi-la-ieu-ran-cua-thien-chua.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content