Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XIX: Ga 6:41-51

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XIX: Ga 6:41-51

Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. (Ga 6,41-51)
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XIX: Ga 6:41-51 

Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay: 
"Khi ấy, người Do-thái xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: ‘Tôi từ trời xuống?’” Đức Giê-su bảo họ: “Các ông đừng có xầm xì với nhau! Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

Chúa Giêsu nói: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Như vậy, Chúa Giêsu xuống thế không chỉ để cứu chuộc những người Do Thái hay những người Công giáo, mà là cứu chuộc cả thế gian, để tất cả nhân loại nhờ Thịt và Máu Chúa Giêsu thì được sống muôn đời. 

Vậy, nếu muốn được sống muôn đời thì người ta phải làm những gì? Những người Do Thái cùng thời với Chúa Giêsu đặt câu hỏi với Người, và có lẽ cả chúng ta những sinh linh đang hiện hữu ngày hôm nay cũng đặt câu hỏi như vậy: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” (Ga 6,29). 

Chúa Giêsu nhấn mạnh cho chúng ta biết: "Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6,37-40) Nhưng để được sống trong Chúa Giêsu thì phải kết hợp với Người như Chúa nói: "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. (Ga 6,56-57) 

Mà muốn được kết hợp với Chúa Giêsu thì ta phải tin là Chúa Giêsu được Chúa Cha sai xuống thế để cứu chuộc ta, và phải xin được rửa bằng Nước và Máu từ trong Trái tim Chúa. Nhờ Đức Tin và Phép Rửa chúng ta mới được ăn "Bánh Hằng Sống" để được ở trong Chúa Giêsu và được sống với Người. 

Kinh Tin Kính mà hằng này chúng ta cùng nhau tuyên xưng: 
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Ðức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. 

Nhờ Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa Cha tạo dựng trời đất bao la cùng với tất cả mọi công trình tốt đẹp, trong đó có loài người chúng ta. Nhưng vì tổ tiên loài người (Adam - Eva) đã phạm tội, nên sự dữ, tội lỗi và sự chết bao trùm thế giới. Thiên Chúa vì yêu thương con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, nên Người sai Con Một của Người xuống thế để cứu độ nhân loại. 

Kinh Thánh cho chúng ta biết: "Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô." (Ep 1,4-5) 

Như vậy, tất cả mọi người được sinh ra trên đời này đã được Thiên Chúa tuyển chọn trước cả khi tạo thành vũ trụ, rồi cứ thứ tự và lần lượt được sinh sống trên trái đất này. Nhưng ngày nay còn rất nhiều người chưa nhận biết Thiên Chúa, và rất nhiều người không muốn tin vào Thiên Chúa, lại còn cho mình cái quyền cho ai sống thì người ấy được sống, muốn ai chết thì người ấy phải chết, ức hiếp, đàn áp những người cô thân cô thế. 

Chúa Giêsu là của ăn nuôi dưỡng linh hồn và thân xác chúng ta. Ai có Chúa cùng ở với, thì người đó có sự bình an, nhất là bình an trong tâm hồn. Ai có sự bình an, thì hệ miễn nhiễm trong thân thể làm việc tốt để chống lại tất cả bệnh tật. 

Việc rước Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu là cốt lõi của Đức Tin Công Giáo. Trong mỗi Thánh lễ, sau khi linh mục đọc "lời truyền phép" thì bánh và rượu nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần đã trở nên Mình và Máu Chúa Giêsu. Tiếp theo, linh mục hô lên: "Đây là mầu nhiệm đức tin" Thật vậy, nhờ Đức Tin và tin vào Lời Chúa, ta cảm nhận được Chúa đang hiện hữu, đang ngự trong "tấm bánh" tinh tuyền vừa được dâng lên Thiên Chúa Cha. 

"Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa Sống lại, cho tới khi Chúa đến". Lời tuyên xưng này không chỉ khi ta tham dự Thánh lễ, mà là lời tuyên xưng lòng tin của chúng ta vào Chúa Giêsu bất cứ lúc nào và ở đâu, cho tới khi Chúa đến. Ngày Chúa đến, là ngày ta được Chúa gọi về với Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, con hạnh phúc dường bao! Chúa cho con được kết hợp với Chúa. Chúa ban Mình và Máu Chúa để nuôi dưỡng hồn xác chúng con. Chúa là sự Bình An của con, Chúa là gia nghiệp đời con. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,55,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1287,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,36,Chuyên đề,146,Cộng Đoàn,430,Đời tu,7,Gia đình Đa Minh,24,Giáo dục,124,Giáo Hội Hoàn vũ,611,Giáo Hội Việt Nam,234,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,617,Hội Thánh,221,Kiến Thức,54,Kiến Thức Phổ Thông,1,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,724,Mùa Thường Niên,1457,Mùa Vọng và Giáng Sinh,271,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,127,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,76,RVA,23,Suy Niệm,2325,Suy niệm,1084,Suy Tư,1,Suy Tư - Cảm Nghiệm,494,Sứ Vụ,39,Sư Vụ,4,Sứ vụ,217,Sứ Vụ Giáo Dục,3,Sức khỏe,93,Sưu Tầm,91,Tài liệu,385,Tập San Lên Đường,431,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,566,Thời Sự,418,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,15,Văn Hóa Nghệ Thuật,1435,Văn-Thơ,1,Video Clips,893,Video Nhạc - Phim,403,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XIX: Ga 6:41-51
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XIX: Ga 6:41-51
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XIX: Ga 6:41-51
https://1.bp.blogspot.com/-BAPmIMwMZnw/YQ8Heje073I/AAAAAAAAW7Y/iVRfRV15rZYt-WlYVelTCVJokCuk36gFgCLcBGAsYHQ/w743-h418/h%25C3%25ACnh.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-BAPmIMwMZnw/YQ8Heje073I/AAAAAAAAW7Y/iVRfRV15rZYt-WlYVelTCVJokCuk36gFgCLcBGAsYHQ/s72-w743-c-h418/h%25C3%25ACnh.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/08/suy-niem-tin-mung-chua-nhat-xix-ga-641.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/08/suy-niem-tin-mung-chua-nhat-xix-ga-641.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content