Suy Niệm Lễ Các Thánh - Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Đức)

Suy Niệm Lễ Các Thánh - Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Đức)

Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. (Kh 7,2-4.9-14)

“Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta.” 

Trong tâm tình suy niệm, xin kính gửi đến quý Trưởng thượng, quý Anh Chị  Bạn hữu đôi dòng suy niệm: “Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.“ Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. 

Hằng năm, vào ngày 01 tháng 11 Giáo Hội mừng kính các thánh nam nữ đã được Thiên Chúa thưởng công và cho hưởng vinh quang hạnh phúc của Người trên Nước thiên đàng. Trong ngày lễ mừng hôm nay, Giáo hội cho chúng ta nghe đoạn Kinh Thánh trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. 

Tôi là Gioan, tôi thấy một thiên thần khác, mang ấn của Thiên Chúa hằng sống, từ phía mặt trời mọc đi lên. Thiên thần ấy lớn tiếng bảo bốn thiên thần khác, là những vị được quyền phá hại đất liền và biển cả, rằng: “Xin đừng phá hại đất liền, biển cả và cây cối, trước khi chúng tôi đóng ấn trên trán các tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta.” Rồi tôi nghe nói đến con số những người được đóng ấn: một trăm bốn mươi bốn ngàn người được đóng ấn, thuộc mọi chi tộc con cái Ít-ra-en. 

Sau đó, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô: “Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta.” Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật. Họ đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô rằng: 
“A-men ! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời ! A-men!” Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi: “Những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến?” Tôi trả lời: “Thưa Ngài, Ngài biết đó.” Vị ấy bảo tôi: “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. (Kh 7,2-4.9-14) 

Đọc đoạn Sách Thánh này, tôi nhớ lại lúc trước có người đặt câu hỏi. Trong kinh Ông Thánh Vincente có câu: "Lạy ơn ông thánh Vincente là tông đồ rất vinh hiển, là Đấng hay làm nhiều phép lạ, là Thiên thần mới về sách Apôcalypsi, là Đấng rất yêu dấu hay bầu chữa chúng tôi." Vậy, sách Apôcalypsi là sách gì? Thưa, sách Apôcalypsi là sách Khải Huyền. Khải Huyền là từ ghép của tiếng Hy Lạp apokalupsis. "apo" nghĩa là lấy đi, cất đi; "kalupsis" nghĩa là tấm màn che. Vậy Khải Huyền có nghĩa là vén màn cho thấy điều bí nhiệm, huyền bí được che khuất ở bên trong. Thánh Gioan Tông đồ được Chúa Giêsu mặc khải cho thấy các thị kiến về tương lai của Dân Chúa và tương lai của nhân loại nói chung và Ngài đã viết lại những lời tiên tri để an ủi cũng như cảnh tỉnh nhân loại. Trong thị kiến, Thánh Gioan đã thấy một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế.

Như vậy, những người mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế và đứng trước Con Chiên không chỉ riêng các chi tộc con cái Ít-ra-en mà thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. *Tấm áo trắng mà những người đứng trước ngai và trước Con Chiên mặc, ở đâu họ có? Họ mua ở đâu? Ai có thể được vào Nước Thiên Chúa? 

Chúa Giêsu nói rất rõ trong cuộc đối thoại với ông Ni-cô-đê-mô. Ông Ni-cô-đê-mô là người sau này đã mang chừng 100 cân mộc dược trộn lẫn với trầm hương để táng xác Chúa Giêsu trong hang đá. 

Thánh Gioan trình thuật như sau: 
Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái. Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” Ông Ni-cô-đê-mô thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?” Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. (Ga 3,1-7) 

Vì sao cần phải được sinh ra một lần nữa bởi nước và Thần Khí? Thiên Chúa tạo dựng trời đất và tất cả mọi loài, sau cùng Người tạo dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa vui mừng thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Nhưng ông bà nguyên tổ Adam và Eva đã nghe lời cám dỗ của Satan, muốn trở nên tinh khôn như những vị thần, nên ông bà đã không ngần ngại ăn "trái cấm". Trái cây mà Thiên Chúa đã dặn dò ông bà không được đụng tới cây ở giữa vườn. (x. St chương 3). Từ tội kiêu ngạo này, tội lỗi và sự chết đã thâm nhập vào thế gian. Loài người phải sống trong sợ hãi, đau khổ, sau cùng là sự chết thống trị đời đời. Nhưng Thiên Chúa yêu thương con người đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Ngài. Và,“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. (Ga 3,16-17) 

Lời Chúa Giêsu nhắc nhở ông Ni-cô-đê-mô cũng là lời mời gọi tất cả nhân loại cần phải được sinh ra một lần nữa bởi nước và Thần Khí. Để có thể được kết hợp với Chúa Giêsu, nhân loại cần phải được tái sinh bởi Nước và Máu từ Trái Tim Chúa Giêsu, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, và đã phục sinh khải hoàn. Khi người tín hữu được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, là được tái sinh bởi Nước và Thần Khí của Chúa Giêsu và được trở nên chi thể của Chúa. Khi được rửa tội, linh mục sẽ trao người con của Chúa mới được tái sinh này một tấm áo trắng và nói: "Con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Ki-tô. Vậy con hãy nhận lấy chiếc áo trắng này, hãy mang lấy và giữ nó tinh tuyền cho đến khi ra trước tòa Đức Giêsu Ki-tô Chúa chúng ta, để con được sống muôn đời." 

Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta có biết bao nhiêu sự cám dỗ và cạm bẫy của ma quỷ giăng ra và rình rập chúng ta mọi nơi mọi lúc. Chiếc áo trắng mà chúng ta nhận lãnh trong ngày rửa tội chẳng mấy chốc đã bị dơ bẩn, ô uế, có khi còn bị rách tả tơi!! Các Thánh mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay là những vị mình mặc áo trắng, ta cầm nhành lá thiên tuế. Có phải các vị đã giữ được chiếc áo trắng tinh tuyền từ khi chịu phép Rửa cho đến khi ra trước ngai Con Chiên (Chúa Giêsu) không? Chắc là không ai giữ được, không làm dơ bẩn nhiều, thì cũng làm dơ bẩn ít. Chính Chúa Giêsu đã hỏi những người muốn kết án người khác: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. (Ga 8,7;9) 

Các ngài mặc những chiếc áo trắng tinh tuyền đó là nhờ Máu từ Trái Tim yêu thương của Chúa Giêsu giặt và tẩy sạch những vết dơ bẩn, những sự ô uế, để có thể xứng đáng đứng trước ngai Con Chiên. Họ cầm nhành lá thiên tuế và hô lên: “Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta.” Nhành lá thiên tuế là dấu chỉ của sự chiến thắng. Họ chiến thắng là nhờ ơn Chúa giúp họ chiến thắng cái "tôi" chiến thắng bản thân hay "kiêu ngạo" của mình mà quay trở về với Thiên Chúa.

Ôi! Lạy Thiên Chúa của con! Con cảm tạ Lòng Thương Xót của Chúa. Vì chúng con là những kẻ yếu đuối hèn mọn, mà Lòng Chúa phải đau xót. Chúng con trông cậy vào Tình Thương Yêu vô biên của Chúa. Chúng con kính mừng các Thánh đã được Chúa thưởng công. Xin các Thánh nam nữ cầu bầu cho chúng con được noi gương bắt chước các ngài mà quay trở về với Chúa là Đấng cứu độ chúng con. Amen.

Giuse Bùi Văn Toàn, FD 
(Familia Dominus; Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,55,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1286,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,36,Chuyên đề,146,Cộng Đoàn,430,Đời tu,7,Gia đình Đa Minh,24,Giáo dục,124,Giáo Hội Hoàn vũ,611,Giáo Hội Việt Nam,233,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,615,Hội Thánh,221,Kiến Thức,54,Kiến Thức Phổ Thông,1,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,724,Mùa Thường Niên,1446,Mùa Vọng và Giáng Sinh,271,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,125,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,76,RVA,23,Suy Niệm,2305,Suy niệm,1084,Suy Tư,1,Suy Tư - Cảm Nghiệm,492,Sứ Vụ,39,Sư Vụ,4,Sứ vụ,217,Sứ Vụ Giáo Dục,3,Sức khỏe,93,Sưu Tầm,91,Tài liệu,385,Tập San Lên Đường,430,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,564,Thời Sự,418,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,15,Văn Hóa Nghệ Thuật,1427,Văn-Thơ,1,Video Clips,884,Video Nhạc - Phim,398,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Suy Niệm Lễ Các Thánh - Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Đức)
Suy Niệm Lễ Các Thánh - Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Đức)
Suy Niệm Lễ Các Thánh - Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Đức)
https://1.bp.blogspot.com/-xqQ38htF838/X51SK0Q9QSI/AAAAAAAAOxU/XeAcjMkYfdQE4j2FzLzcj2Zu5V0SkDFyACLcBGAsYHQ/w752-h422/a41b8201ea7f2c694d6e5f3c401bcbbd.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-xqQ38htF838/X51SK0Q9QSI/AAAAAAAAOxU/XeAcjMkYfdQE4j2FzLzcj2Zu5V0SkDFyACLcBGAsYHQ/s72-w752-c-h422/a41b8201ea7f2c694d6e5f3c401bcbbd.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2020/10/suy-niem-le-cac-thanh-giuse-bui-van.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2020/10/suy-niem-le-cac-thanh-giuse-bui-van.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content