Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối

Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối

Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mc 2:7)
Giuse Bùi Văn Toàn, FD 
Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối 

Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, Thánh Luca trình thuật lại lời Chúa Giê-su nói với những kinh sư và những người Pha-ri-sêu cũng như nói với chúng ta về Lòng Chúa Thương Xót nhân loại rằng: 

Bấy giờ, các người thu thuế và người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Nhữngngười Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: 

Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất ? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ Vậy, tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. “Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.’ Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” Rồi Đức Giê-su nói tiếp: 

“Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: ‘Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.’  Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. “Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.’ Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. 

"Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh tavà hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa... . Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: ‘Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.’ Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: ‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!’ “Nhưng người cha nói với anh ta: ‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. ’” (Lc 15,1-32)

Trong dụ ngôn người cha nhân hậu đối với người con tội lỗi mà chúng ta vừa nghe. Có những câu hỏi được đặt ra: 

Có phải người cha không công bằng, chỉ chia tài sản cho người con thứ, nên người con cả ganh tị?

Câu trả lời là không. Người cha rất công bằng không thiên vị một ai. Bản văn Kinh Thánh câu 12 ghi rõ: “Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cha cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con." 

Như vậy, không chỉ người con thứ nhận được của cải, mà người con cả cũng nhận được, nhận được rồi đem chôn giấu kỹ. Rồi làm được việc gì thì ghi vào sổ, để rồi kể công, tính sổ với cha. Anh ta sống không theo tinh thần của người làm con, mà coi mình như người làm công. 

Thế thì lý do gì mà anh ta lại nổi giận không chịu vào nhà chung vui với cha; đang khi cả nhà vui vẻ đàn ca tưng bừng? 

Lý do anh nổi giận, là vì anh ta tự cho mình là người công chính, người đạo đức, luôn giữ trọn Lề Luật, không hề sai trái, nên không thể chấp nhận sống chung với đứa em tội lỗi hoang đàng. Đứa em đã làm những điều xấu xa, những điều làm ô nhục cho cha mẹ, cho anh chị em. 

Không chỉ thời đó, xã hội ngày nay cũng nhan nhản những chuyện như vậy. Có những người đọc kinh, đi lễ hàng ngày, nhưng xử sự với người chung quanh thì nghiêm khắc, khắt khe. Những người đạo đức giả không muốn dây dưa với phường tội lỗi, cho dù nó là anh chị em ruột thịt, cho dù nó là anh chị em trong cộng đoàn. Có khi còn có những người anh, người chị bít hết lối đi không cho đứa em tội lỗi có đường trở về. 

Việc chống đối của người con cả đã phá vỡ niềm vui của người cha và mọi người trong nhà. Đang khi Chúa dạy rằng: “Tôi nói cho các ông hay: trên trời ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.” 

Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ những người đạo đức giả không yêu mến Thiên Chúa thật lòng: “Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.”(1 Ga 4,20) *Vậy, làm thế nào người cha lại có thể đón nhận đứa con tội lỗi, đứa con làm xấu hành, xấu hổ cho cha mẹ cũng như cho cả gia đình một cách dễ dàng như vậy.? 

Thưa, vì Tình yêu! Khi người cha nghe đứa con tội lỗi nói: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa.” Người cha nghe lời sám hối này, liền nói với đầy tớ rằng: ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào tay, xỏ dép vào chân cậu… .’ Người cha đã khôi phục quyền làm con lại cho người con hoang đàng. 

Câu chuyện này, Chúa Giê-su muốn nói cho chúng ta biết: Tình yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa cao hơn, lớn hơn tất cả mọi tội lỗi của chúng ta. Nếu như chúng ta lỡ phạm tội, chỉ cần chúng ta sám hối và quay trở lại với Chúa, thì Lòng Thương Xót của Chúa sẽ tẩy rửa và lấp đầy hố sâu tội lỗi chúng ta đã phạm. 

Chỉ cần sám hối và trông cậy vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, như người trộm cùng chịu đóng đanh với Chúa Giê-su. Anh ta thưa với Chúa Giê-su rằng: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Chúa Giê-su trả lời anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng. “ (Lc 23,42-43) 

Lạy Chúa Giê-su! Con tin và trông cậy nơi Chúa. Chỉ có Chúa mới có lời ban sự sống. Con hoàn toàn tín thác vào lời Chúa nói với chúng con: “Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. “ Xin thần khí Chúa ở lại trong con, để con biết kính thờ Thiên Chúa Ba Ngôi và yêu mến anh chị em con. Amen.

COMMENTS

Tên

Bác Ái,59,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1381,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,41,Chuyên đề,159,Cộng Đoàn,546,Đời tu,7,Gia đình Đa Minh,27,Giáo dục,126,Giáo Hội Hoàn vũ,646,Giáo Hội Việt Nam,274,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,757,Hội Thánh,245,Kiến Thức,59,Kiến Thức Phổ Thông,1,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,724,Mùa Thường Niên,1794,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,412,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,144,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,81,RVA,23,Suy Niệm,3062,Suy niệm,1087,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,600,Sứ Vụ,45,Sư Vụ,4,Sứ vụ,217,Sứ Vụ Giáo Dục,3,Sức khỏe,100,Sưu Tầm,105,Tài liệu,422,Tập San Lên Đường,486,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,699,Thời Sự,434,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,16,Văn Hóa Nghệ Thuật,1663,Văn-Thơ,1,Video Clips,1164,Video Nhạc - Phim,457,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối
Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối
Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCoYeBAT9KgvPVp4Irtg1NfotDFH40-Pvcp3mfuvZnG_7Iv8uhX8kLavr6ltCg4exyD9_uMUR9J7B08J6oCnyhrc1LPVYAmKrrW2Lj8qPdMjPu0SeM_sQ60Mc26MSmGtOYEBPM8kLHV3--Lz0rM3-LP8Lf60yhQ9s-wsNkWhEExent8a5imjBBiOG6/w681-h947/Pompeo_Batoni%20-%20428kb.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCoYeBAT9KgvPVp4Irtg1NfotDFH40-Pvcp3mfuvZnG_7Iv8uhX8kLavr6ltCg4exyD9_uMUR9J7B08J6oCnyhrc1LPVYAmKrrW2Lj8qPdMjPu0SeM_sQ60Mc26MSmGtOYEBPM8kLHV3--Lz0rM3-LP8Lf60yhQ9s-wsNkWhEExent8a5imjBBiOG6/s72-w681-c-h947/Pompeo_Batoni%20-%20428kb.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/09/giuse-bui-van-toan-fd-ai-nay-se-vui.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/09/giuse-bui-van-toan-fd-ai-nay-se-vui.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content