Nguyễn Nguyệt - Con đường hoàn thiện

Nguyễn Nguyệt - Con đường hoàn thiện

Nguyễn Nguyệt 
Con đường hoàn thiện 

Hành trình nên thánh là một tiến trình không ngừng đến với Thiên Chúa. Nên thánh là đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành.” (Mt 5:48). Đức Bênêđictô XVI nói: “Sự thánh thiện không chỉ được dành riêng cho một số người, mà đó là con đường bình thường của người kitô hữu. Mọi người đều có thể nên thánh, với ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, dưới sự hướng dẫn của Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu…”. 
Với nhiều phương thế để nên hoàn thiện. Bài viết trình bày một góc cạnh nhỏ về chu toàn Thánh ý Chúa để trở nên hoàn thiện như một bước nhìn lại ơn gọi và hành trình của mình, qua sự tận hiến và bước theo sát Chúa Giêsu, nhờ vâng nghe theo thánh ý Chúa với ân sủng từ Chúa Thánh Thần. 

Hoàn thiện là chu toàn thánh ý Chúa cách trọn hảo, là làm điều đẹp lòng Chúa, vì lòng yêu mến Chúa, muốn noi gương bắt chước Chúa Kitô. Đây là lời mời gọi của Chúa Giêsu, Đấng là Đầu Hội Thánh đã kêu mời: “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được trở nên con cái Chúa, được thông dự vào thiên tính của Thiên Chúa, Đấng Chí Thánh. Ơn gọi nên Thánh của chúng ta được củng cố và kiện toàn nhờ ơn Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm Sức và đạt tới mức hiệp thông trọn vẹn nơi Bí tích Thánh Thể. Vì thế, nên thánh cũng là một mệnh lệnh. “Hãy nên Thánh vì Ta, Giave là Đấng Thánh” (Lv 19, 2). Thánh Phaolô nói: “Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, tức là xa lánh gian dâm” (Tx 4, 3). Tác giả thư Do thái lại nhắc nhở: “Anh em phải cố ăn ở hoà thuận với mọi người, phải gắng trở nên thánh thiện; vì không có sự thánh thiện, thì không ai sẽ được thấy Chúa” (Dt 12, 14). Dĩ nhiên một điều luật như vậy bao gồm lòng vâng phục trọn vẹn thánh ý Chúa, hoàn thiện kitô giáo còn là kết hiệp với Chúa, “Ai tuân giữ những điều răn Chúa, thì ở lại trong Chúa và Chúa ở trong kẻ ấy” (1 Ga 3, 24). 

Hoàn thiện Kitô giáo cũng là làm điều đẹp lòng Ngài, vì yêu mến, theo gương mẫu Chúa Giêsu. Thực ra, sự thánh thiện chỉ hệ tại một điều là trung thành với ý muốn của Thiên Chúa. Sự trung tín đó nằm ngay trong khả năng của mọi người bằng hành vi đức tin dù tích cực hay thụ động. Sự trung tín đó không gì khác hơn là việc yêu mến đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa gởi đến cho ta trong mỗi thời điểm, cho dù có những tình cảnh xem ra rất éo le và bẽ bàng: “Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao?” (Gb 2, 10). Vậy muốn tiến tới hoàn thiện phải luôn hành động theo thánh ý Chúa Kitô đã dạy, không phải những kẻ nói “Lạy Chúa lạy Chúa” mà được vào nước trời, nhưng chỉ những ai làm theo thánh ý Chúa Cha. Muốn chu toàn thánh ý Chúa cần phải nhận biết thánh ý Ngài trước. Rất thường chúng ta được biết rõ ràng ý Chúa qua những điều luật Chúa, Luật Giáo hội và luật của bậc sống chúng ta. Tất cả những điều đó được kiện toàn nơi Đức ái. Theo thánh Phaolô “Đức ái là chu toàn mọi lề luật” (Rm 13, 10), mà lề luật là thánh ý Chúa, thánh ý Chúa là sự thánh thiện, vậy đức ái là bản chất của sự thánh thiện. Hơn nữa chu toàn thánh ý Chúa cách trọn hảo, sống trong ân sủng, luôn làm điều đẹp lòng Chúa và làm tất cả vì lòng yêu mến, Đấng đáng được yêu và vì yêu ta muốn nên giống người mình yêu đó là sự hoàn thiện kitô giáo, là sự thánh thiện. 

Hơn nữa, trên hành trình ấy chúng ta luôn có chính Đức Giêsu là khuôn mẫu của đời sống Kitô hữu trong việc nhận ra và thực hành ý Chúa. Để đến với Đức Giêsu, phải được Chúa Cha “lôi kéo” (Ga 6, 44). Chính Ngài đã sống trọn vẹn thánh ý Chúa “” (Lc 22, 42). Do đó, để nhận ra ý Chúa, trước tiên cần phải có sự kết hợp với Ngài nhờ Thần Khí. Lúc đó lý trí mới “phân biệt đâu là ý Chúa, điều gì là tốt, điều gì là đẹp lòng Ngài, điều gì là hoàn hảo.” (Rm 12, 2). Sự phân biệt này không chỉ liên quan tới đời sống hằng ngày, mà còn đưa tới việc thấu hiểu ý muốn và sự khôn ngoan của thánh ý Chúa (x. Cl 1, 9) là điều kiện để sống đẹp lòng Chúa (x. Ep 5, 17). 

Gương Chân phước James Ulm, Dòng Đa Minh, một trong số anh em trợ sĩ được phong Chân phước (1491) . Cả thế giới biết đến thầy như một họa sĩ, nhưng danh tiếng của thầy ở trong Dòng và trong thời đại của thầy lại là mẫu gương tuyệt vời về đức tuân phục. Thầy rất xuất sắc trong lãnh vực tranh kính. Một ngày nọ, Thầy đi nung tấm kính vẽ của mình, đang ngồi chờ đợi giây phút quyết định để lấy tấm kính ra khi đủ thời gian, bởi lẽ, nếu để quá lâu trong lò thì toàn bộ công trình sẽ hỏng cả. Ngay khi Thầy chuẩn bị mở cửa lò thì tu viện trưởng ra lệnh cho thầy phải ra ngoài xin đồ ăn; thế nhưng thánh nhân vẫn không do dự mà vâng lời. Thầy tức khắc lên đường tìm kiếm đồ ăn và không trở lại mãi cho đến xế chiều. Những bước chân đầu tiên khi Thầy quay về là hướng thẳng đến lò nung và mở cửa; thay vì tìm thấy những mảnh vỡ của tác phẩm như đã dự đoán trước thì thầy phát hiện ra những bức tranh của mình đã được giữ gìn cẩn thận, màu sắc không hề bị thay đồi mà lại rực rỡ lạ thường. Có thể thấy đó là niềm tin vào thánh ý Chúa qua bề trên và rồi qua sự phó thác, Thầy nhận lại được điều mình không ngờ. Thật vậy chỉ khi thi hành thánh ý Chúa, chúng ta sẽ chú ý những hành vi hoàn toàn có ý thức và tự do lựa chọn, bởi vì chỉ những hành vi này mới nằm trong tầm khả năng và ý chí quyết định trách nhiệm con người . Ví dụ: trong khi làm công tác mục vụ, tôi có thể không tham gia giờ chung cộng đoàn, nhưng với tự do và vì lòng mến tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể tham gia các sinh hoạt chung. Như vậy chính bản thân tôi ý thức chu toàn ý Chúa với lòng yêu mến. 

Bên cạnh đó, với ý muốn của Chúa, cho dù mọi cái có vẻ tầm thường bên ngoài đều trở nên những công trình sâu rộng mang lại lợi ích lớn lao cho sự sống con người, chỉ có thánh ý Ngài trong hiện tại là đối tượng cho ta tôn thờ, là chìa khóa mở ra niềm bình an và hạnh phúc, nên mọi sự vật và sự việc khác dù có cao quí đến đâu cũng không giá trị gì. Vậy ta nên sống theo thánh ý Chúa thế nào? 

Trước tiên, Ý Chúa ngay trong chính bổn phận: Để tiến bước trong đường nẻo của Chúa, điều cơ bản là những bổn phận của bậc sống mình, đó là biểu hiện chắc chắn nhất của ý Chúa, và không có gì được ưu tiên hơn chúng. Toàn bộ phẩm chất của điều mà ta gọi là sự thánh thiện hệ tại việc trung thành với Chúa trong mọi thời điểm theo bổn phận của mình. Ngoài những bổn phận, vẫn có những tác động linh hứng đòi hỏi đến một số hoạt động khác mà Chúa muốn, nhưng vẫn đặt trên nền tảng của những bổn phận, để giúp ta tìm thấy một sự hoàn thiện lớn hơn. Khi ta chu toàn cuộc sống của ta với ý Chúa sẽ giúp chúng ta mang lại tình yêu. Vì thế, không phải thay đổi công việc, hoàn cảnh, hay người khác mà là thay đổi chính con tim mình, để yêu điều Chúa muốn và muốn điều Chúa yêu. Không chỉ bỏ ý riêng mình, cho dù điều đó xem ra tốt lành, mà còn dám phó thác chính mình cho ý muốn của Thiên Chúa. Ý muốn của Ngài làm cho mọi sự trở nên thánh thiêng, và có một giá trị siêu nhiên cho những ai vâng phục. Tôi đã từng có kinh nghiệm về điều kỳ diệu Chúa làm. khi tôi đã có kế hoạch cá nhân, nhưng việc đột xuất tới chị em cần tôi giúp, hay việc chung cộng đoàn, tôi đã phân vân làm việc mình hay giúp đỡ chị em, làm việc chung và rồi khi tôi hy sinh việc riêng lúc đó tôi cảm thấy niềm vui thật sự. Do đó, ta chỉ nhạy bén nhận ra những tác động linh hứng khi biết chu toàn các bổn phận bình thường của mình trong một cách hoàn hảo nhất có thể được. Nghĩa là hành động của con tim, bằng tấm lòng yêu mến Chúa và sự khao khát làm vui lòng Ngài. Chính tình yêu mới là động lực khai sáng mọi phương sách và đưa tới hiệu quả thực sự như Chúa mong muốn. 

Kế đến, Ý Chúa trong tinh thần đức ái là điều thiết yếu cho cuộc đời hoàn thiện kitô giáo, vì việc thực thi thánh ý Chúa không thể tách rời đức Ái, mà đức Ái cũng là nhân đức quan trọng và cần thiết cho sự hoàn thiện kitô giáo, sau nữa, lòng trung tín trọn vẹn với thánh ý Chúa không chỉ là phương tiện đạt đến đỉnh cao của sự hoàn thiện nhưng cũng là đức Ái, nó là điều cốt yếu của hoàn thiện. Vậy ai muốn tiến tới đỉnh hoàn thiện, thì trước hết phải thực thi thánh ý Chúa trong mọi sự và mọi lúc. Một con người trước tôn nhan Chúa, càng thực hiện hoàn hảo thánh ý Chúa thì càng hoàn thiện. Thánh Têrêsa nói với các chị em dòng ngài:
Đây là một ý kiến chị em cẩn thận ghi nhớ, đừng khi nào quên, vì nó rất quan trọng: tham vọng duy nhất của người khỏi công miệt mài với đời cầu nguyện phải là làm sao nắm vững những quyết định tốt lành, và không bỏ lỡ một phương thế nào khả hữu làm cho ý chí mình phù hợp với thánh ý Chúa.” 

Thuận theo ý Chúa cũng có nghĩa là chấp nhận mọi sự xảy đến cho ta, do người đời hay ngoại vật xung quanh ta. Ngoài toan tính của chính ta như thời tiết, khí hậu, những yếu đuối, những tài năng, những xáo trộn trong xã hội, dịch bệnh thiên tai… Sự hoàn thiện đòi ta phải kiên nhẫn chịu đựng tất cả các việc đó và hậu quả của chúng vì tình yêu Chúa. Cho dù việc vâng theo ý Chúa ở đây có vẻ thụ động, nhưng khi ta vui vẻ chịu đựng cũng đã chứng tỏ có biết bao hành vi tích cực, phó thác trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. 

Cuối cùng, sự nhận biết thánh ý Chúa phải đưa tới thực hành mới tạo nên đời sống Kitô hữu (x. Dt 13, 21). Nói rõ hơn, ý Chúa muốn là ta nên thánh (1Tx 4, 3). Đó là điều Thiên Chúa luôn sẵn sàng thực hiện trong ý muốn và hành động của chúng ta (x. Pl 2, 13), tạo nên sự hiệp thông giữa các ý muốn, làm nên sự hòa hợp giữa ân sủng và tự do. Là một tu sĩ, tận hiến cho Thiên Chúa qua việc tuyên khấn, nhờ sự thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần và vâng phục tiếng Chúa Cha và trong niềm tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và sự thật, tôi đi theo Đức Kitô khó nghèo, khiêm nhường và vác thập giá để xứng đáng được tham dự vào vinh quang của Ngài . Trong thánh ý Chúa, mọi tình trạng của cơ thể trở nên một hoạt động của ân sủng. Mọi ý nghĩ, tình cảm của ta đều phát xuất từ nguồn lực này. Ta sẽ học biết những điều đó qua kinh nghiệm sống thánh ý Chúa từng ngày. Chấp nhận những thay đổi bất thường trong cuộc sống, hay tập lắng nghe tiếng Chúa qua chị em. Tôi cũng cần có lòng khao khát nên thánh, đó là đói khát Chúa, cảm nhận sâu xa chỉ có Chúa mới là niềm hạnh phúc đích thực làm no thỏa tâm hồn. Vì thế Chúa Thánh Thần hoạt động khi người ta cởi mở đón nhận sự tác động của Ngài và hưởng ứng sự tác động đó một cách ý thức. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng một trong những hoa trái của sự phát triển viên mãn của con người, tức sự kết hợp với Đức Kitô nhờ tác động của Thánh Thần. Thánh Phaolô nói về điều này với các tín hữu Thêxalônica: “Còn anh em, anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa, khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban” (1Tx 1,6). 

Nên Thánh là ước mong lớn nhất và tôi luôn cố gắng để đạt tới, cho dầu có rất nhiều khó khăn, thử thánh phía trước. Lòng khao khát nên thánh giúp tôi đủ khả năng khơi dậy niềm hứng khởi thiêng liêng, thông truyền lòng khao khát nên thánh cho người khác và cùng giúp nhau nên thánh. Sống Ơn gọi thánh hiến là điều kiện thuận lợi để đạt được cùng đích nên Thánh. Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết trong Tông huấn Loan Báo Tin Mừng: “Chúng tôi khích lệ các tu sĩ là những chứng nhân của một Giáo Hội được kêu gọi nên thánh và vì vậy chính họ được mời gọi vào một đời sống làm chứng cho các mối phúc thật theo Tin Mừng” . 

Tắt một lời, sự thánh thiện của con người là sự thánh thiện hoán cải. Điều này có nghĩa là ta phải không ngừng trở về với chính mình và với Thiên Chúa, qua việc lắng nghe thánh ý Ngài. Để được như vậy ta phải không ngừng xin ơn Chúa để nhận diện căn tính của mình cách rõ ràng hơn và luôn qui hướng về Thiên Chúa là Đấng Thánh duy nhất. Con người trở nên thánh thiện nhờ đời sống hòa hợp giữa 'tâm hồn không ngừng hoán cải' và 'ân sủng nhưng không' của Thiên Chúa. Nói cách khác, con người trở nên thánh thiện khi chân thành đáp lại ân sủng của Thiên Chúa bằng trái tim không ngừng lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa qua tác động của Chúa Thánh Thần. Tác giả thư gửi tín hữu Do-thái viết: "Thiên Chúa sửa dạy là vì lợi ích của chúng ta, để chúng ta được thông phần vào sự thánh thiện của Người" (Dt 12,10). 

Quả thật, khi chúng ta càng tiến tới trên hành trình cuộc sống với mục tiêu là sự thánh thiện hay sự phát triển con người cách tròn đầy, thì chúng ta sẽ càng cảm nghiệm niềm vui của Thánh Thần cách thường xuyên và sâu xa hơn. Đồng thời chúng ta cũng hăng hái hơn để đảm nhận công việc xã hội, trách nhiệm tự trọng và ý chí hiệp nhất hoàn toàn, vì tình yêu, với Đức Kitô, và vớiThiên Chúa là Cha của chúng ta – nhờ Đức Kitô và trong Thánh Thần. 

Để kết thúc, xin lấy lại lời của thánh Phanxicô Salê: “Ông kia bà nọ nên thánh được, tại sao tôi không?”.

COMMENTS

Tên

Bác Ái,58,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1350,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,40,Chuyên đề,154,Cộng Đoàn,494,Đời tu,7,Gia đình Đa Minh,26,Giáo dục,126,Giáo Hội Hoàn vũ,633,Giáo Hội Việt Nam,263,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,698,Hội Thánh,232,Kiến Thức,57,Kiến Thức Phổ Thông,1,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,724,Mùa Thường Niên,1722,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,291,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,139,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,78,RVA,23,Suy Niệm,2781,Suy niệm,1086,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,564,Sứ Vụ,44,Sư Vụ,4,Sứ vụ,217,Sứ Vụ Giáo Dục,3,Sức khỏe,98,Sưu Tầm,104,Tài liệu,404,Tập San Lên Đường,471,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,642,Thời Sự,428,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,15,Văn Hóa Nghệ Thuật,1581,Văn-Thơ,1,Video Clips,1070,Video Nhạc - Phim,432,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Nguyễn Nguyệt - Con đường hoàn thiện
Nguyễn Nguyệt - Con đường hoàn thiện
Nguyễn Nguyệt - Con đường hoàn thiện
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAeirwcQsHMr-GAh0_Y4L-JCEjLaYeDZrS8xHOpXKKmpUdUIAxRxmAvHvEDUtqwFp1fP_6ZZeOM7IDj56hgRWW7GhQDk84ig6AsY2d6EwXbKkLxChvDvGRrKldNgZln8_iUP8x42epGi6YDLsntGOKCI_x6XMGj3oaReYQ5RgWimoWumf_NmtDcEgd/w674-h888/Kh%E1%BA%A9n%20c%E1%BA%A7u%20Ch%C3%BAa.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAeirwcQsHMr-GAh0_Y4L-JCEjLaYeDZrS8xHOpXKKmpUdUIAxRxmAvHvEDUtqwFp1fP_6ZZeOM7IDj56hgRWW7GhQDk84ig6AsY2d6EwXbKkLxChvDvGRrKldNgZln8_iUP8x42epGi6YDLsntGOKCI_x6XMGj3oaReYQ5RgWimoWumf_NmtDcEgd/s72-w674-c-h888/Kh%E1%BA%A9n%20c%E1%BA%A7u%20Ch%C3%BAa.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/04/nguyen-nguyet-con-uong-hoan-thien.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/04/nguyen-nguyet-con-uong-hoan-thien.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content