Suy Niệm CN IV B - “Mầu nhiệm vốn được giữ kín tự ngàn xưa, nay được biểu lộ”

Suy Niệm CN IV B - “Mầu nhiệm vốn được giữ kín tự ngàn xưa, nay được biểu lộ”

Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1:28)
Mầu nhiệm vốn được giữ kín tự ngàn xưa, nay được biểu lộ 

Chúa nhật IV Mùa Vọng, Giáo Hội cho chúng ta nghe ba bài Kinh Thánh. 

Bài thứ nhất được trích trong sách Samuel quyển thứ hai, chương 7. 
Bài đọc trình thuật lại "ước muốn", "thân phận" vua Đa-vít và "tương lai" của nhà Đa-vít. 

Sách Samuel quyển thứ 2 trình thuật rằng: (2 Sm 7,1-5.8b-12.14a-16) 

Khi vua được yên cửa yên nhà và ĐỨC CHÚA đã cho vua được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, thì vua nói với ngôn sứ Na-than: “Ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn Hòm Bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải.” Ông Na-than thưa với vua: “Tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài cứ đi mà thực hiện, vì ĐỨC CHÚA ở với ngài.” 

Nhưng ngay đêm ấy, có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Na-than rằng:
“Hãy đi nói với tôi tớ của Ta là Đa-vít: ĐỨC CHÚA phán thế này: Ngươi mà xây nhà cho Ta ở sao? Chính Ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân Ta là Ít-ra-en. Ngươi đi đâu, Ta cũng đã ở với ngươi; mọi thù địch ngươi, Ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng, như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ cho dân Ta là Ít-ra-en một chỗ ở, Ta sẽ định cư chúng, và chúng sẽ ở luôn tại đó, chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu, kể từ thời Ta đặt các thủ lãnh cai quản dân Ta là Ít-ra-en. Ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không còn thù địch nào nữa, ĐỨC CHÚA báo cho ngươi biết là ĐỨC CHÚA lập cho ngươi một nhà. Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi – một người do chính ngươi sinh ra, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ muôn đời bền vững, và ngai vàng của ngươi sẽ được củng cố đến muôn đời.” 

Bài Tin Mừng theo Thánh Luca trình thuật rằng: (Lc 1,26-38) 

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi. 

Bài đọc thứ nhất trong sách Samuel quyển thứ hai, chương 7 và bài Tin Mừng theo Thánh Luca chương 1 có những điểm tương đồng giữa vua Đa-vít và Đức Trinh Nữ Maria. · 

+  Tương đồng thứ nhất là: vua Đa-vít là tôi tớ của Thiên Chúa; và Trinh Nữ Maria cũng là nữ tỳ của Thiên Chúa. · 
+  Tương đồng thứ hai là: Thiên Chúa luôn ở cùng vua Đa-vít cũng như ở cùng Trinh Nữ Maria. · 
+  Tương đồng thứ ba là: Từ thân phận người chăn chiên, Thiên Chúa cất nhắc Đa-vít lên làm vua Dân Chúa; từ thân phận nữ tỳ hèn mọn, Thiên Chúa cất nhắc Trinh Nữ Maria lên làm Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa.  
+  Tương đồng thứ tư là: Lời hứa của Thiên Chúa với vua Đa-vít: Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Và lời hứa của Thiên Chúa với Trinh nữ Maria: Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.

Trong bài đọc hai, Thánh Phao-lô nói: Thưa anh em, vinh danh Thiên Chúa, Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo Tin Mừng tôi loan báo, khi rao giảng Đức Giê-su Ki-tô. Tin Mừng đó mặc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín tự ngàn xưa nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong Sách Thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí. Kính dâng Người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giê-su Ki-tô. A-men. (Rm 16,25-27) 

Mầu nhiệm mà Thánh Phao-lô ở đây là mầu nhiệm "Ngôi Hai Nhập Thể". Những lời loan báo của các ngôn sứ cho triều đại vua Đa-vít đã xảy ra hơn một ngàn năm trước khi Sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Khi Đức Trinh Nữ Maria thưa cùng Sứ thần Gabriel: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Thì Mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể đã được biểu lộ. 

Suy niệm đến đây, bất giác tôi nhớ đến ông nội và thời niên thiếu của tôi: Nhớ lại lúc còn nhỏ, khi đi học kinh Bổn đồng ấu và sau này học Giáo lý, tôi thường được nghe Cha xứ dạy: Trong Ðạo có 3 Mầu Nhiệm Cả: thứ nhất là Mầu nhiệm Ðức Chúa Trời Ba Ngôi, thứ hai là Mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể, thứ ba là Mầu nhiệm Thánh Giá. Khi còn nhỏ nghe và học như vậy, nhưng chẳng để ý và chẳng hiểu gì. Lúc lớn hơn một chút, tôi thấy ông nội tôi cứ lúc 12 giờ trưa thì người ra tháp chuông nhà thờ để giật chuông nguyện, người vừa giật chuông vừa đọc kinh Truyền Tin, và khi đọc tới câu: “Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm Người”, thì ông nội tôi kính cẩn quỳ xuống, khi đọc xong câu “và ở cùng chúng con” thì ông lại đứng lên và đọc cho hết kinh Truyền Tin. Thấy nhiều lần như vậy, tôi tò mò hỏi ông: Ông ơi, sao cứ mỗi lần ông đọc đến câu “Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm Người”, thì ông lại quỳ xuống mà đọc. Ông tôi âu yếm nhìn tôi và trả lời: Khi Thiên thần truyền tin cho Ðức Mẹ biết Thánh ý của Thiên Chúa và Ðức Mẹ trả lời rằng: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên thần truyền, thì ngay lúc ấy Thiên Chúa Ngôi Hai là Ðức Chúa Giêsu từ trời xuống, bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, ngự vào lòng Ðức Mẹ Maria, để rồi được sinh ra làm thân phận con người như chúng ta. Vì Người là Thiên Chúa mà lại hạ mình xuống thấp hèn như chúng ta, nên trí loài người không hiểu được, và Giáo Hội dạy chúng ta: đó là Mầu Nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể, rồi ông nội tôi nói thêm: Nếu con không tiện quỳ, thì ít nhất con cúi đầu xuống để tỏ lòng cung kính khi đọc tới chỗ “Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm Người”. Từ đó về sau tôi hiểu và cứ làm như ông tôi dạy. 

Vào một ngày kia, tôi cùng với Anh Chị Em trong Cộng Ðoàn đi hành hương kính viếng Ðức Mẹ Kevelaer. Tình cờ mọi người được tham dự giờ kinh nguyện của các Anh Chị Em người Ðức. Lúc bắt đầu giờ kinh, một Thầy trợ tế mặc áo giúp lễ đi từ Buồng áo ra, người đến trước tòa giảng và xướng kinh Truyền tin, khi đọc đến câu “Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt”, nghĩa là (Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm Người và ở cùng chúng con) thì Thầy cũng kính cẩn cúi đầu xuống để cung kính Mầu Nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể. Khi nhìn thấy cung cách của Thầy như vậy, tôi chợt nhớ đến ông nội của tôi mà thì thầm cảm tạ Thiên Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu kính mến của con! Vì yêu thương chúng con mà Chúa xuống thế mặc lấy thân phận phàm nhân, để ở với chúng con, để chúng con không còn sợ hãi, và để cứu độ chúng con khỏi tội lỗi và sự chết. Chúng con cảm tạ Lòng Thương Xót của Chúa. Chúng con hợp với các Thiên Thần hát vang lên rằng: "Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” Amen."

Giuse Bùi Văn Toàn, FD 
Familia Dominus; Gia đình con cái của Chúa

COMMENTS

Tên

Bác Ái,33,Bài Giảng Audio,68,Bản tin,1073,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,27,Chuyên đề,125,Cộng Đoàn,252,Đời tu,7,Gia đình Đa Minh,21,Giáo dục,105,Giáo Hội Hoàn vũ,495,Giáo Hội Việt Nam,182,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,386,Hội Thánh,123,Kiến Thức,47,Kiến Thức Phổ Thông,1,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,356,Mùa Thường Niên,815,Mùa Vọng và Giáng Sinh,135,Mục Vụ Giáo Xứ,57,Nhà An Dưỡng,1,Nhà Huấn Luyện,87,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,121,Radio Tâm Ca,74,RVA,22,Suy Niệm,1006,Suy niệm,1076,Suy Tư,1,Suy Tư - Cảm Nghiệm,225,Sứ Vụ,9,Sư Vụ,3,Sứ vụ,189,Sứ Vụ Giáo Dục,2,Sức khỏe,78,Sưu Tầm,59,Tài liệu,265,Tập San Lên Đường,266,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,344,Thời Sự,376,Trong nước,2,Truyền Giáo,5,Vatican News,5,Văn Bản,15,Văn Hóa Nghệ Thuật,818,Văn-Thơ,1,Video Clips,711,Video Nhạc - Phim,256,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Suy Niệm CN IV B - “Mầu nhiệm vốn được giữ kín tự ngàn xưa, nay được biểu lộ”
Suy Niệm CN IV B - “Mầu nhiệm vốn được giữ kín tự ngàn xưa, nay được biểu lộ”
Suy Niệm CN IV B - “Mầu nhiệm vốn được giữ kín tự ngàn xưa, nay được biểu lộ”
https://1.bp.blogspot.com/-PC6hhLU-5_4/X94MBGhkHdI/AAAAAAAAQL4/CEpgPldJTX0dM4wkukI_SVH_HP-AvjiNwCLcBGAsYHQ/w798-h598/cn-4-v-b.gif
https://1.bp.blogspot.com/-PC6hhLU-5_4/X94MBGhkHdI/AAAAAAAAQL4/CEpgPldJTX0dM4wkukI_SVH_HP-AvjiNwCLcBGAsYHQ/s72-w798-c-h598/cn-4-v-b.gif
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2020/12/suy-niem-cn-iv-b-mau-nhiem-von-uoc-giu.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2020/12/suy-niem-cn-iv-b-mau-nhiem-von-uoc-giu.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content